Friday, March 19, 2010

SOALAN-SOALAN SAYA PADA SESI KALI INI

SOALAN LISAN DARIPADA YB.DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI, AHLI PARLIMEN KUALA NERUS, SEMPENA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA PARLIMEN KEDUA BELAS

SOALAN PERTAMA

YB.DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI BELIA DAN SUKAN MENJELASKAN USAHA PEMANTAUAN YANG DILAKUKAN KE ATAS PROSES PERALIHAN KUASA PERTUBUHAN BELIA 2007 YANG TELAH DIKUATKUASAKAN SERTA SEJAUH MANA KEMENTERIAN MENJADI JURU PANDU KEPADA BELIA-BELIA YANG BAHARU DIPILIH SEBAGAI PEMIMPIN INI.(6 April 2010- JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KEDUA

YB. DATO HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI KESIHATAN MENJELASKAN JUMLAH PESAKIT MENTAL YANG TERDAPAT DI SELURUH NEGARA MENGIKUT PECAHAN NEGERI DALAM TEMPOH LIMA TAHUN.(12 April 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KETIGA

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI {KUALA NERUS} MEMINTA MENTERI DALAM NEGERI MENJELASKAN APAKAH TINDAKAN YANG DILAKUKAN BAGI MEMASTIKAN KES SEPERTI AKHBAR HERALD TRIBUNE TIDAK LAGI BERULANG SEHINGGA IA MENCETUSKAN ISU DAN POLEMIK YANG SERIUS.(25 MAC 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KEEMPAT

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI DALAM NEGERI MEMPERINCIKAN JUMLAH MEREKA (WARGA NEGARA)YANG DITAHAN ATAU TIDAK DIBENARKAN KE LUAR NEGARA SETAKAT INI DAN SEJAUH MANA KEBERKESANAN LANGKAH TERSEBUT TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA.(14 April 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KELIMA

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, HAL EHWAL PENGGUNA DAN KOPERASI MENJELASKAN MENGENAI STATUS CADANGAN UNTUK MENGHADKAN PEMBERIAN SUBSIDI MINYAK PETROL KEPADA WARGA NEGARA DAN BUKAN WARGA NEGARA DAN ADAKAH KERAJAAN BENAR-BENAR BERSEDIA?(18 MAC 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KE ENAM

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI DI JABATAN PERDANA (JPM) MENYATAKAN BERAPA BANYAKKAH PERMIT BAS EKSPRESS YANG DIKELUARKAN DALAM TEMPOH LIMA TAHUN DAN BERAPA BANYAKKAH SYARIKAT BAS EKSPRESS YANG DIKENAKAN TINDAKAN SELEPAS BERLAKUNYA KEMALANGAN MAUT DALAM TEMPOH YANG SAMA DAN APA PULA KESAN DARIPADA TINDAKAN TERSEBUT.(13 APRIL 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KETUJUH

YB.DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI KERJA RAYA MENYATAKAN STATUS PEMBINAAN LEBUH RAYA PANTAI TIMUR (LPT) ANG SEPATUTNYA DAPAT DISIAPKAN TAHUN INI, APAKAH MASALAH YANG DIHADAPI DAN BERAPA BANYAK KOS TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN SELAIN JAMINAN TEMPOH SIAP DARIPADA KERAJAAN.(1 APRIL 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KELAPAN

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}INGIN TAHU ADAKAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT BERCADANG MELETAKKAN PEGAWAI JABATAN KKEBAJIKAN MASYARAKAT DI SETIAP HOSPITAL DI SELURUH NEGARA BAGI MEMBANTU PESAKIT-PESAKIT YANG MENGHADAPI MASALAH KEWANGAN DAN JIKA YA, SEJAUH MANAKAH IA MAHU DILAKSANAKAN.(22 Mac 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KESEMBILAN

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA YAB PERDANA MENTERI MENJELASKAN MENGENAI KEBERKESANAN DARI SUDUT MEMBINA KEFAHAMAN RAKYAT TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA DAN ADAKAH WUJUD SATU MEKANISME BAGI MEMASTIKAN IA TIDAK DISALAHGUNAKAN ATAU DIPERLEKEHKAN.(15 APRIL 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KESEPULUH

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI KEWANGAN MENYATAKAN SEJAUH MANAKAH AKTA SEWA BELI KENDERAAN DIKUATKUASA SECARA BERTANGGUNGJAWAB TERUTAMANYA YANG MELIBATKAN KES-KES PENARIKAN KERETA OLEH AGENSI KEWANGAN.(30 Mac 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN LISAN DARIPADA YB.DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI, AHLI PARLIMEN KUALA NERUS, SEMPENA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA PARLIMEN KEDUA BELAS

SOALAN PERTAMA

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, HAL EHWAL PENGGUNA DAN KOPERASI MENJELASKAN MENGENAI STATUS CADANGAN UNTUK MENGHADKAN PEMBERIAN SUBSIDI MINYAK PETROL KEPADA WARGA NEGARA DAN BUKAN WARGA NEGARA DAN ADAKAH KERAJAAN BENAR-BENAR BERSEDIA?(18 MAC 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KEDUA

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}INGIN TAHU ADAKAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT BERCADANG MELETAKKAN PEGAWAI JABATAN KKEBAJIKAN MASYARAKAT DI SETIAP HOSPITAL DI SELURUH NEGARA BAGI MEMBANTU PESAKIT-PESAKIT YANG MENGHADAPI MASALAH KEWANGAN DAN JIKA YA, SEJAUH MANAKAH IA MAHU DILAKSANAKAN.(22 Mac 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KE TIGA

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI {KUALA NERUS} MEMINTA MENTERI DALAM NEGERI MENJELASKAN APAKAH TINDAKAN YANG DILAKUKAN BAGI MEMASTIKAN KES SEPERTI AKHBAR HERALD TRIBUNE TIDAK LAGI BERULANG SEHINGGA IA MENCETUSKAN ISU DAN POLEMIK YANG SERIUS.(25 MAC 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KEEMPAT

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI KEWANGAN MENYATAKAN SEJAUH MANAKAH AKTA SEWA BELI KENDERAAN DIKUATKUASA SECARA BERTANGGUNGJAWAB TERUTAMANYA YANG MELIBATKAN KES-KES PENARIKAN KERETA OLEH AGENSI KEWANGAN.(30 Mac 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KELIMA

YB.DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI KERJA RAYA MENYATAKAN STATUS PEMBINAAN LEBUH RAYA PANTAI TIMUR (LPT) ANG SEPATUTNYA DAPAT DISIAPKAN TAHUN INI, APAKAH MASALAH YANG DIHADAPI DAN BERAPA BANYAK KOS TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN SELAIN JAMINAN TEMPOH SIAP DARIPADA KERAJAAN.(1 APRIL 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KEENAM

YB.DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI BELIA DAN SUKAN MENJELASKAN USAHA PEMANTAUAN YANG DILAKUKAN KE ATAS PROSES PERALIHAN KUASA PERTUBUHAN BELIA 2007 YANG TELAH DIKUATKUASAKAN SERTA SEJAUH MANA KEMENTERIAN MENJADI JURU PANDU KEPADA BELIA-BELIA YANG BAHARU DIPILIH SEBAGAI PEMIMPIN INI.(6 April 2010- JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KETUJUH

YB. DATO HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI KESIHATAN MENJELASKAN JUMLAH PESAKIT MENTAL YANG TERDAPAT DI SELURUH NEGARA MENGIKUT PECAHAN NEGERI DALAM TEMPOH LIMA TAHUN.(12 April 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KELAPAN

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI DI JABATAN PERDANA (JPM) MENYATAKAN BERAPA BANYAKKAH PERMIT BAS EKSPRESS YANG DIKELUARKAN DALAM TEMPOH LIMA TAHUN DAN BERAPA BANYAKKAH SYARIKAT BAS EKSPRESS YANG DIKENAKAN TINDAKAN SELEPAS BERLAKUNYA KEMALANGAN MAUT DALAM TEMPOH YANG SAMA DAN APA PULA KESAN DARIPADA TINDAKAN TERSEBUT.(13 APRIL 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KE SEMBILAN

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA MENTERI DALAM NEGERI MEMPERINCIKAN JUMLAH MEREKA (WARGA NEGARA)YANG DITAHAN ATAU TIDAK DIBENARKAN KE LUAR NEGARA SETAKAT INI DAN SEJAUH MANA KEBERKESANAN LANGKAH TERSEBUT TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA.(14 April 2010 JAM 10.00 PAGI)

SOALAN KESEPULUH

YB. DATO’ HAJI MOHD NASIR BIN TAN SRI IBRAHIM FIKRI{KUALA NERUS}MEMINTA YAB PERDANA MENTERI MENJELASKAN MENGENAI KEBERKESANAN DARI SUDUT MEMBINA KEFAHAMAN RAKYAT TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA DAN ADAKAH WUJUD SATU MEKANISME BAGI MEMASTIKAN IA TIDAK DISALAHGUNAKAN ATAU DIPERLEKEHKAN.(15 APRIL 2010 JAM 10.00 PAGI)1 comment:

anisah roslina gpkhem said...

Tahniah !
soalan2 yang menepati aliran masa